QUOTA DEL CONSORCI DE BOMBERS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
Àrea de Medi Ambient

NOM DE LA SUBVENCIÓ:

 

QUOTA DEL CONSORCI DE BOMBERS DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ:

 

Subvenció de concessió directa per la quota que els municipis menors de 20.000 habitants han de pagar pels servicis del Consorci per a el Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament de la província de València (Consorci de Bombers) en l'exercici 2022

IMPORT RECIBIDO:

 

62.704,32 euros

ENTITAT QUE SUBVENCIONA:

 

DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

 

LOGO ÀREA CASTELLÀ contorns rectes_Página_1