bnr_horts_socials
22 de d’abril de 2014
Segona convocatòria dels Horts Socials de Picanya
Està prevista l'adjudicació de 20 horts
Després d'una primera adjudicació de 30 parcel·les l'Ajuntament de Picanya acaba de fer pública una segona convocatòria en la que s'oferten 20 parcel·les més per a dedicar-les a l'autoconsum i a l'agricultura ecològica.
Les persones beneficiàries de les cessions d’us dels horts socials han de ser majors d'edat empadronades a Picanya almenys des de fa un any. No poden estar en possessió (el sol•licitant, el/la cònjuge o qualsevol altre membre de la unitat familiar) d'una altra parcel•la dels horts socials i han d'estar en situació d’atur o ser jubilat i/o pensionista amb una renda per càpita no superior al salari mínim interprofessional vigent en cada any.

Podeu trobar les bases completes al següent enllaç:
http://www.picanya.org/poble/alqueria-de-moret/horts-socials