IMG_6664
Obres de renovació de la xarxa hidràulica i voreres al carrer Lluís Vives
Localització: C/ Lluís Vives

Obres per a la renovació de la xarxa hidràulica i les voreres del carrer Lluís Vives, entra l'avinguda Sta. Maria del Puig i l'Av Generalitat.

En l'actualitat el carrer compta amb una instal·lació que ja ha quedat antiga, resolta en fibrociment i una de sanejament que ha quedat obsoleta.

En estes obres es procedirà a la renovació de la xarxa hidràulica i en concret a la substitució de l'actual xarxa de fibrociment per una xarxa resolta en canonada de fundició, amb renovació de les escomeses domiciliàries mitjançant registre amb tapa de fundició en vorera, dotat de clau i comptador situat en la façana de l'abonat. Amb la finalitat de no tallar el subministrament en cap moment de l'execució de les obres, està previst disposar una xarxa en polietilé (PEAD) aèria i amb caràcter provisional connectada a cadascuna de les escomeses domiciliàries i als punts extrems d'entroncament que es posarà en funcionament previ a qualsevol demolició.

La xarxa de sanejament a desenvolupar serà de caràcter unitari, tal com es resol en el seu entorn. Esta xarxa s'ha dissenyat en paral·lel a l'actual amb mateixa ubicació de pous per a garantir el seu funcionament en tot moment. 

També voeres
En la línia dels treballs fets en altres zones del poble, el carrer, mantindrà les plataformes diferenciades per a vehicles i vianants i es resoldrà amb els materials estàndard que està utilitzant l'Ajuntament en la resta de la població tot i seguint els mateixos criteris geomètrics i de qualitats, amb els encreuaments a nivell elevant la banda de rodadura, amb l'excepció de l'entroncament est amb l'avinguda Generalitat, que es resol tot i abatent la vorera en un dels seus costats per a la seua connexió més enllà del carrer.
Âmbit d'actuació.

DSC_0108

obres_carrer_lluis_vives_02 

obres_carrer_sant_antoni 

obres_carrer_lluis_vives_marc_2023 

IMG_6658 

IMG_6664 

IMG_6665