Renovació integral dels lavabos del CP Ausiàs March
Renovació integral dels lavabos del CP Ausiàs March
Renovació integral dels lavabos del CP Ausiàs March.
Localització: CP Ausiàs March (Av. l'Horta)
Data d'inici de les obres: Mitjans 2009
Data de finalització de les obres: finals 2009
Font de finançament:
Fons estatal per a l'estímul econòmic. Plan E. Govern d'Espanya

Plan E
Renovació integral dels lavabos i adequació a les normatives vigents.
Motiu de la intervenció:
Els lavabos existents eren els originals de quan el col·legi fou inaugurat a l'any 1979.
Renovació integral dels lavabos del CP Ausiàs March