En aquesta pàgina trobarem informació relativa a la gestió dels documents de l'ajuntament de Picanya, tant des d'un punt de vista normatiu, com des del punt de vista organitzatiu.

La Política de Gestió de Documents Electrònics Municipal es una eina de treball per a l'organització que permet establir normes i pautes de funcionament amb els documents electrònics, segons allò que estableix al RD 4/2010 Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

Conjuntament a aquesta política, l'Ajuntament manté un catàleg de sèries documentals, relacionades amb els tipus de tràmits, processos i expedients que duu a l'abast el mateix. Amb aquestes sèries documentals és relacionen tipologies documentals codificades que conformen el Quadre de Classificació Documental.