Picanya... com mai no l'havies vist.

Esteu davant d'una nova forma de comunicació. Al vostre abast teniu tot un seguit de documents en format vídeo que us permetran conèixer de la forma més directa el dia a dia del nostre poble.

PicanyaTV és una experiència pionera al nostre país que aposta per Internet com la via natural de distribució de la informació local en format audiovisual.

Internet ofereix la possibilitat d'accedir a informació local en el moment i en el lloc que l'espectador trie, d'aquesta manera, el nou format no ha de competir per fer-se un lloc al televisor clàssic ja totalment ocupat pels canals habituals on la informació local té una presència mínima.

PicanyaTV és la primera televisió local per internet desenvolupada integrament per un Ajuntament a tot l'estat espanyol.

Poc a poc la seua graella de programació va creixent i setmana a setmana amplia la informació oferida sobre el municipi de Picanya.

Tot el material ací oferit es desenvolupa des del propi Ajuntament de Picanya, tot i que, també recollim peces produïdes, per exemple, per associacions i entitats de la localitat.

Per suposat esperem els vostres comentaris i suggeriments per tal d'anar millorant aquest canal de comunicació que tot just ara us presentem.

A la mateixa aplicació trobareu un enllaç a una plana d'ajuda per a solucionar els problemes tècnics que us puguen sorgir.